681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)

681 Önceki Dönem Gider ve Zaraları Hesabı: Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata yada unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların gösterildiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama681 Önceki Dönem Gider ve Zaraları Hesabının İşleyişi: Böyle bir gider ortaya çıktığında hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 01.06.2009 tarihinde 2008 yılına ait bir aylık kira bedeli olan 1.000 TL nin ödemediğini anlamıştır. Bu para peşin ödenmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.06.2009......................................

681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı

100 Kasa Hesabı

2008 yılı kira gideri

 

1.000

 

 

1.000


BORÇ 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI ALACAK
  1.000
   Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

....................................31.12.2009......................................

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

1.000

 1.000


BORÇ 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI ALACAK
1.000 1.000
1.000 1.000

 


 

<<<<< 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabı (-) - 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube