muhasebe
muhasebe dersleri

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı: Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır.

REKLAM

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabının İşleyişi: Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem kârı veya zararını gösterir. Bu hesap 691 ve 692 hesaplarına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK

 

GİDER HESAPLARI

 

GELİR HESAPLARI

   

 

Örnek: İşletmenin bankadaki parasına 3.500 TL faiz tahakkuk ettirildiği ve bu paranın işletmenin bankadaki hesabına yatırıldığı hesap özetinde belirlenmiştir. İşletmenin bir taşıt alabilmek için bir otomobil acentasına 1.000 TL komisyonu peşin olarak ödemiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

102 Bankalar Hesabı

642 Faiz Gelirleri Hesabı

Faizin gelir olarak kaydedilmesi

 

3.500

 3.500

2

Tarih

653 Komisyon Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Komisyon gideri ödenmesi

 

1.000

 1.000

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

31.12.2009

642 Faiz Gelirleri Hesabı

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

3.500

 3.500

4

31.12.2009

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

653 Komisyon Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

1.000

 1.000


BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK

1.000

3.500

   

 

5

31.12.2009

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı

Net kar veya zararın bulunması

 

2.500

 2.500

 

<<<<< 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hs (-) - 691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hs (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama