631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI (-)

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı: Mal ve hizmetlerin pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortismanlar ve tükenme paylarından oluşan tutarların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler dönem boyunca maliyet hesabı olan 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabında izlenir. Dönem sonunda 7/A seçeneğinde 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacağı ile bu hesapların borcuna devredilir. En son yansıtma hesaplarıda 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabına devredilerek kapatılır. 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı'da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 


Örnek:
İşletmenin dönem sonundaki maliyet hesabı olan 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının kalanı 13.000 TL dir. Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapınız.

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2009......................................

761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gider. Yansıtma Hs

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs

Giderlerin yansıtılması

 

13.000

 13.000

2

....................................31.12.2009......................................

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gider. Yansıtma Hs

Giderlerin gelir tablosuna aktarılması kaydı

 

13.000

 13.000


BORÇ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI ALACAK

13.000

 

   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

....................................31.12.2009......................................

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

13.000

 13.000


BORÇ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI ALACAK

13.000

13.000

13.000 13.000

 

 

 

<<<<< 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı (-) - 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube