muhasebe
muhasebe dersleri

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI (-)

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı: Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin maliyetlerinin izlendiği hesaptır. Bu hesap bir gider hesabıdır ve gelir tablosunda yer alır (-), bilançoda yer almaz.

REKLAM

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının İşleyişi: Satılan ticari malların maliyet tutarı bu hesaba borç olarak kaydedilirken, 153 Ticari Mallar Hesabına alacak olarak kaydedilir.


Satılan mallarla ilgili olarak satış ve maliyet hesaplarının kullanılması gerekir. Ticari mallar stoklarının izlenmesi ve maliyetlerinin hesaplanması için iki yöntem mevcuttur.

1. Sürekli envanter yöntemi
2. Aralıklı envanter yöntemi

BORÇ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek 1: İşletme 20.05.2009 tarihinde 13.000 TL maliyeti olan malı 15.000 TL ye peşin olarak satıyor. KDV %18 hariç. İşletme sürekli envaner yöntemini kullanmaktadır.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

20.05.2009

100 Kasa Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Peşin mal satılması

 

17.700

 15.000
2.700

2

20.05.2009

621 Satılan Ticari M.alalr Maliyeti Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı

Maliyet kaydı

 

13.000

 13.000


BORÇ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI ALACAK

13.000

 

   

 

Örnek 2: İşletmenin dönem sonundaki ticari mallar hesabının borç kalanı 35.000 TL dir. Yapılan envanter sonucu dönem sonu mal mevcudu 8.000 TL dir. Maliyet kaydını yapınız.


Çözüm:
Ticari mallar 35.000 TL olduğuna göre işletme 35.000 TL lik mal almıştır ve dönem sonu mal mevcudu 8.000 TL olduğuna göre 8.000 TL lik malı kalmıştır. Bunun sonucunda 35.000 - 8.000 = 27.000 TL tutarındaki malı satmış durumdadır, yani satılan ticari malların maliyeti 27.000 TL dir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2009

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı

Maliyet kaydı

 

27.000

 27.000


BORÇ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI ALACAK

27.000

 

   

 

<<<<< 620 Satılan Mamüller Maliyeti Hesabı (-) - 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama