620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ HESABI (-)

620 Satılan Mamüller Maliyeti Hesabı: Satılan mamüllerin maliyetlerinin izlendiği hesaptır. Bu hesap bir gider hesabıdır ve gelir tablosunda yer alır (-), bilançoda yer almaz.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama620 Satılan Mamüller Maliyeti Hesabının İşleyişi: Satılan mamullerin maliyet tutarı bu hesaba ise borç kaydedilir, 152 Mamüller hesabına alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 


Örnek:
İşletme 25.05.2009 tarihinde 5.000 TL kayıtlı bulunan mamüllerini 6.000 TL ye peşin satıyor. KDV %18 hariç. (İşletme sürekli envanter yöntemini uygulamaktadır)

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................25.05.2009......................................

100 Kasa Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Mamüllerin satılması

 

7.080

 6.000
1.080

2

....................................25.05.2009......................................

620 Satılan Mamüller Maliyeti Hesabı

152 Mamaüller Hesabı

Mamüllerin maliyeti kaydı

 

5.000

 5.000


BORÇ 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ HESABI ALACAK

5.000

 

   

 

 

 

<<<<< 612 Diğer İndirimler Hesabı (-) - 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube