muhasebe
muhasebe dersleri

422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı: Bilanço gününde, senetli borçların tasarruf değeri ile değerlemesini sağlamak üzere borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanıldığı hesaptır.

REKLAM

422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç kaydedilirken, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı'na alacak yani gelir kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı'na aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   Örnek: İşletme 31.12.2008 tarihinde vadesi izleyen yıl dolacak olan 15.000 TL reeskont faiz tutarı hesaplamıştır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2008

422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı

Borç senetleri reeskontu kaydı

 

15.000

 15.000


BORÇ 422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
15.000  
   

 

<<<<< 421 Borç Senetleri Hesabı - 426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama