421 BORÇ SENETLERİ HESABI

421 Borç Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış bir yıldan fazla vadeli olan ticari borçlarının izlenmekte olduğu hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama421 Borç Senteleri Hesabının İşleyişi: Uzun vadeli borç senetleri ortaya çıktığında senet tutarları bu hesaba alacak kaydedilir. Bilanço tarihinde vadesi bir yılın altına inen borç senetleri bu hesaba borç kaydedilerek kısa vadeli olan 321 Borç Senetleri Hesabına aktarılır.

 

BORÇ 421 BORÇ SENETLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.03.2018 tarihinde 15 ay vadeli senet karşılığı 20.000 TL tutarında mal alıyor. KDV %18 hariç. 01.06.2019 tarihinde senet peşin olarak ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.03.2018......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

421 Borç Senetleri Hesabı

Senet ile mal alımı

 

20.000
3.600

 
23.600

2

....................................31.12.2018......................................

421 Borç Senetleri Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı

Senedin kısa vadeliye aktarılması

 

23.600

 


23.600

3

....................................01.06.2019......................................

321 Borç Senetleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Senedin ödenmesi

 

23.600

 


23.600


BORÇ 421 BORÇ SENETLERİ HESABI ALACAK
23.600 23.600
   

 

 

 

<<<<< 420 Satıcılar Hesabı - 422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube