420 SATICILAR HESABI

420 Satıcılar Hesabı: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz uzun vadeli (vadeleri bir yıldan uzun olan) borçların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama420 Satıcılar Hesabının İşleyişi: Senetsiz uzun vadeli borcun doğması ile bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Bilanço tarihinde vadesi bir yılın altına inen borçlar bu hesaba borç kaydedilerek kısa vadeli olan 320 Satıcılar Hesabına aktarılır.

 

BORÇ 420 SATICILAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.05.2017 tarihinde 16 ay vadeli kredili (veresiye) olarak satıcı Hakan A.dan 15.000 TL tutarında mal alıyor. KDV %18 hariç. Vadesinde Satıcı Hakan A. ya olan borç peşin ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.05.2017......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

420 Satıcılar Hesabı
420.01 Hakan A.

Versiye mal alımı

 

15.000
2.700

 
17.700

2

....................................31.12.2017......................................

420 Satıcılar Hesabı
420.01 Hakan A.

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Hakan A.

Satıcıya borcun kısa vadeliye aktarılması

 

17.700

 17.700

2

....................................01.09.2018......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Hakan A.

100 Kasa Hesabı

Satıcıya borcun ödenmesi

 

17.700

 17.700


BORÇ 420 SATICILAR HESABI ALACAK
17.700 17.700
   

 

Örnek: İşletme 01.02.2018 tarihinde 15 ay vadeli veresiye olarak satıcı Elif A.dan 12.000 TL tutarında mal alıyor. KDV %18 hariç. 15.02.2018 tarihinde 2.000 TL tutarındaki mal satıcıya iade ediliyor. KDV %18 hariç. 10.08.2018 tarihinde 5.000 TL Elif A. ya ödeme yapılıyor. 01.05.2019 tarihinde satıcı Elif A. ya kalan borç çek kesilerek ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.02.2018......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

420 Satıcılar Hesabı
420.01 Elif A.

Versiye mal alımı

 

12.000
2.160

 
14.160

2

....................................15.02.2018......................................

420 Satıcılar Hesabı
420.01 Elif A.

153 Ticari Mallar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Satıcıya mal iadesi

 

2.360

 2.000
360

3

....................................10.08.2009......................................

420 Satıcılar Hesabı
420.01 Elif A.

100 Kasa Hesabı

Satıcıya ödeme yapılması

 

5.000

 5.000

4

....................................31.12.2018......................................

420 Satıcılar Hesabı
420.01 Elif A.

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

Satıcıya borçun kısa vadeliye aktarılması

 

6.800

 6.800

5

....................................01.05.2019......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

103 Verilen Çekler Hesabı

Satıcıya kalan borcun ödenmesi

 

6.800

 6.800


BORÇ 420 SATICILAR HESABI ALACAK
2.360
5.000
6.800
14.160
14.160 14.160

 

 

<<<<< 409 Diğer Mali Borçlar Hesabı - 421 Borç Senetleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube