426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı: Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan bir yıldan uzun vadeli depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama426 Alınan Depozito ve Taminatlar Hesabının İşleyişi: Alınan depozito ve teminatlar bu hesabın alacağına kaydedilir. Bilanço tarihinde vadesi bir yılın altına düşünler bu hesaba borç kaydedilerek kısa vadeli olan 426 Alınan Depozito ve Taminatlar Hesabına aktarılır.

 

BORÇ 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.01.2008 tarihinde bir iş için 15 aylık depozito olarak 4.000 TL yi peşin alıyor. İşletme vadesinde depozitoyu iade ediyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.01.2008......................................

100 Kasa Hesabı

426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

Depozito alımı

 

4.000

 4.000

2

....................................31.12.2008......................................

426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

Depozitonun kısa vadeliye aktarılması

 

4.000

 


4.000

3

....................................01.04.2009......................................

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Depozitonun iadesi

 

4.000

 


4.000


BORÇ 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK
4.000 4.000
   

 

 

 

<<<<< 422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-) - 429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube