263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı: İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutlarının geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamaların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu tür giderler maliyet değerleri ile bu hesaba borç olarak kaydedilirken, giderler 5 yıl içinde eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilir.


BORÇ 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: Bir işletme 05.04.2016 tarihinde, yeni bir ürün üretmek için 4.000 TL değerinde bir araştırma yaptırmıştır. KDV % 18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.02.2016......................................

263 Araştırma ve Geliştirme Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Araştırma gideri yapılması

 

4.000
720

 

 


4.720


Araştırma gideri için ödenen 4.000 TL amorti edileceğinden, birinci yıl sonunda 4.000 / 5 = 800 TL amortisman gideri olarak yazılacaktır.

2

....................................31.12.2016......................................

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

268 Birikmiş Amortsimanlar Hesabı

Araştırma gideri için ayrılan amortsiman

 

800

 


800


BORÇ 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK
4.000  
   

 

 

<<<<< 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı - 264 Özel Maliyetler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube