262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI

262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı: İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabının İşleyişi: Yapılan giderler maliyet değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yokedilmeleri amortisman yolu ile olur. Genelde 5 yılda eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.


BORÇ 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: HG Anonim Şirketi 5 kurucu ortak tarafından 01.01.2016 tarihinde ani biçimde kurulmuştur. Ana sözleşmeye göre şirket sermayesi 500.000 TL'dir. Ortakların sermaye payları eşittir.

01.01.2016 tarihinde sermayenin %004’ü ortak A tarafından Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankasına yatırılmıştır.

Şirketin kuruluşu sırasında noter ve tescil gideri olarak 3.000 TL ve 540 TL KDV olmak üzere 3.540 TL kurucu ortaklardan ortak B tarafından 05.01.2016 tarihinde ödenmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.01.2016......................................

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

 

500.000

 

 

 

 


500.000

2

....................................01.01.2016......................................

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak A 200

 

200

 

 

200

3

....................................05.01.2016......................................

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS
191 İND. KDV HS.

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak B 3.540

 

3.000
540

 

 


3.540


BORÇ 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI ALACAK
200
3.000
 
   

 

 

<<<<< 261 Şerefiye Hesabı - 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube