254 TAŞITLAR HESABI

254 Taşıtlar Hesabı: İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm kara, deniz ve hava taşıtların izlendiği hesaptır. Ulaştırma sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araçları da bu hesapta izlenir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama254 Taşıtlar Hesabının İşleyişi: Taşıtlar alındığında bu hesaba borç kaydedilirken, elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.


BORÇ 254 TAŞITLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: Bir işletme faaliyetlerinde kullanmak için 22.03.2016 tarihinde 25.000 TL değerinde bir ticari aracı satın alıyor. KDV %18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................22.03.2016......................................

254 Taşıtlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Taşıtın satın alınması

 

25.000
4.500

 

 


29.500

 

 

BORÇ 254 TAŞITLAR HESABI ALACAK
25.000  
   

 

 

 

<<<<< 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı - 255 Demirbaşlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube