muhasebe
muhasebe dersleri

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

255 Demirbaşlar Hesabı: İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır.

REKLAM

255 Demirbaşlar Hesabının İşleyişi: Demirbaşlar satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, bu demirbaşlar elden çıkarıldıklarında alacak olarak kaydedilir.


BORÇ 255 DEMİRBAŞLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: Bir işletme 01.05.2015 tarihinde işletmenin faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 1.200 TL değerinde bir bilgisayarı peşin olarak alıyor. KDV % 18 hariç. İşletme dönem sonunda normal amortisman yöntemine göre bilgisayara amortisman ayırmıştır. Bilgisayrın ekonomik ömrü 5 yıl olarak kabul edilmiştir. Bilgisayar 03.03.2016 tarihinde bilgisayarı 1.100 TL ye peşin satmıştır. KDV % 18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.05.2015

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin demirbaş alınması

 

1.200
216

 

 


1.416


Normal amortisman:
1.200 x %20 = 240 TL Yıllık amortsiman tutarı

2

31.12.2015

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

Demirbaşa amortisman ayrılması

 

240

 

 

240


Bilgisayarın satılması:
bilgisayar satılırken birikmiş amortismanları da kapatılır.

3

03.03.2016

100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs

Demirbaşın satılması

 

1.298**
240

 

 


1.200
198*
140


* 1.100 x 0,18 = 198
** 1.100 + 198 = 1.298
BORÇ 255 DEMİRBAŞLAR HESABI ALACAK
1.200 1.200
   

 

BORÇ 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ALACAK
240 240
   

 

<<<<< 254 Taşıtlar Hesabı - 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama