255 DEMİRBAŞLAR HESABI

255 Demirbaşlar Hesabı: İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama255 Demirbaşlar Hesabının İşleyişi: Demirbaşlar satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, bu demirbaşlar elden çıkarıldıklarında alacak olarak kaydedilir.


BORÇ 255 DEMİRBAŞLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: Bir işletme 01.05.2015 tarihinde işletmenin faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 1.200 TL değerinde bir bilgisayarı peşin olarak alıyor. KDV % 18 hariç. İşletme dönem sonunda normal amortisman yöntemine göre bilgisayara amortisman ayırmıştır. Bilgisayrın ekonomik ömrü 5 yıl olarak kabul edilmiştir. Bilgisayar 03.03.2016 tarihinde bilgisayarı 1.100 TL ye peşin satmıştır. KDV % 18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.05.2015......................................

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin demirbaş alınması

 

1.200
216

 

 


1.416


Normal amortisman:
1.200 x %20 = 240 TL Yıllık amortsiman tutarı

2

....................................31.12.2015......................................

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

Demirbaşa amortisman ayrılması

 

240

 

 

240


Bilgisayarın satılması:
bilgisayar satılırken birikmiş amortismanları da kapatılır.

3

....................................03.03.2016.....................................

100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs

Demirbaşın satılması

 

1.298**
240

 

 


1.200
198*
140


* 1.100 x 0,18 = 198
** 1.100 + 198 = 1.298
BORÇ 255 DEMİRBAŞLAR HESABI ALACAK
1.200 1.200
   

 

BORÇ 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ALACAK
240 240
   

 

<<<<< 254 Taşıtlar Hesabı - 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube