253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı: Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabının İşleyişi: Tesis, makine ve cihazlar satın alındığında veya inşa ettirildiklerinde bu hesaba borç olarak kaydedilir, bu varlıklar herhangi bir nedenle elden çıkarıldıklarında alacak olarak kaydedilir.


BORÇ 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: Bir işletme 25.03.2016 tarihinde işletmenin faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 13.000 TL değerinde bir makineyi çek keserek alıyor. KDV % 8 hariç. 01.04.2016 tarihinde işletmenin elinde bulundurduğu bir cihazı 4.000 TL ye çek karşılığı satıyor. KDV % 8 hariç. (Amortsiman hariç tutulmuştur)

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................25.03.2016......................................

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

103 Verilen Çekler Hesabı

Çek ile makine alınması

 

13.000
1.040

 

 


14.040

2

....................................01.04.2016......................................

101 Alınan Çekler Hesabı

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Çek ile cihazın satılması

 

4.320

 

 

4.000
320

 

 

BORÇ 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI ALACAK
13.000 4.000
   

 

 

 

<<<<< 252 Binalar Hesabı - 254 Taşıtlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube