muhasebe
muhasebe dersleri

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı: Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin izlendiği hesaptır.

REKLAM

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabının İşleyişi: Tesis, makine ve cihazlar satın alındığında veya inşa ettirildiklerinde bu hesaba borç olarak kaydedilir, bu varlıklar herhangi bir nedenle elden çıkarıldıklarında alacak olarak kaydedilir.


BORÇ 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: Bir işletme 25.03.2016 tarihinde işletmenin faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 13.000 TL değerinde bir makineyi çek keserek alıyor. KDV % 8 hariç. 01.04.2016 tarihinde işletmenin elinde bulundurduğu bir cihazı 4.000 TL ye çek karşılığı satıyor. KDV % 8 hariç. (Amortsiman hariç tutulmuştur)

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

25.03.2016

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

103 Verilen Çekler Hesabı

Çek ile makine alınması

 

13.000
1.040

 

 


14.040

2

01.04.2016

101 Alınan Çekler Hesabı

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Çek ile cihazın satılması

 

4.320

 

 

4.000
320

 

BORÇ 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI ALACAK
13.000 4.000
   

 

<<<<< 252 Binalar Hesabı - 254 Taşıtlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama