248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı: Mali duran varlıklar hesap grubunda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer mali duran varlıkların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabının İşleyişi: Bu varlıklar elde edinildiğinde veya bu hesaba aktarıldıklarında hesaba borç kaydedilirken, elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.

 


BORÇ 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: HG işletmesi başka bir işletmenin çıkardığı 5.000 TL tutarındaki tahvilleri peşin olarak alıyor. İşletmenin amacı şirket üzerinde oy hakkı almak ve yönetime katılmak değildir, sadece uzun vadeli bir yatırım amaçlıdır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Tahvil satın alınması

 

5.000

 

 

5.000

İşletme aldığı hisse senetlerini uzun vadeli bir yatırım amacıyla aldığından, oy hakkı temsil etmediğinden ve o şirketin yönetimine katılmayı düşünmediğinden 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabına kaydedilir.

 

BORÇ 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI ALACAK
5.000  
   

 

 

 

<<<<< 247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karş. Hs(-) - 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karş. Hs(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube