249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı: Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesab
ının İşleyişi: Ayrılmasına karar verilen değer azalma karşılıkları 654 Karşılık Giderleri Hesabına borç kaydı suretiyle bu hesaba alacak kaydedilir. Kendisine karşılık ayrılmış olan iştirak payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ise 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kaydı suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.

 

BORÇ 249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme elinde bulundurduğu uzun vadeli yatırım amaclı tahvillerin tutarı 5.000 TL dir. Yapılan envanter sonucunda hisse senetlerinin borsa değerinin 4.500 TL ye düştüğünü tespit etmiştir. Daha sonra değeri düşen hisse senetlerinin piyasa değerinin 4.800 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

654 Karşılık Giderleri Hesabı

249 Diğer Mali Duran Varlıklar
Karşılığı Hesabı

Tahvillere karşılık ayrılması

 

500

 

 

500

Hisse senetleri 5.000 TL den 4.500 TL ye düştüğünden 5.000 - 4.500 = 500 TL değer düşüklüğü olumuştur.

 

2

....................................Tarih......................................

249 Diğer Mali Duran Varlıklar
Karşılığı Hesabı

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs

Karşılık ayrılmasının bir kısmının iptali

 

300

 300

Hisse senetlerinin değeri 4.500 TL den 4.800 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 300 TL si iptal edilir.

 

BORÇ 249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK
300 500
   

 

 

<<<<< 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı - 250 Arazi ve Arsalar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube