247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)

247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı: Bağlı ortaklığa iştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesab
ının İşleyişi: Ayrılmasına karar verilen değer azalma karşılıkları 654 Karşılık Giderleri Hesabına borç kaydı suretiyle bu hesaba alacak kaydedilir. Kendisine karşılık ayrılmış olan iştirak payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ise 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kaydı suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.


BORÇ 247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: HG işletmesi, bir A. şirketinin 50.000 TL'lik sermayesinin %60'ına sahiptir. A. Şirketi bilançosunu 20.000 TL zararla kapatıyor. A. şirketi tasviye ediliyor, ve işletmenin payına 28.000 TL düşüyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

654 Karşılık Giderleri Hesabı

247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs

Karşılık ayrılması

 

12.000

 

 

12.000

20.000 x % 60 = 12.000 TL


2

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı

Karşılığın mahsubu

 

28.000

2.000

 
30.000

50.000 x % 60 = 30.000 TL bağlı ortaklığı bulunuyor. 28.000 TL payına düştüğünden bu parayı kasasına koyuyor. Kalanı ise değer düşüklüğü karşılığından düşülür.


3

....................................Tarih......................................

247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs

644 konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

Kalan karşılığın iptali10.000

 
10.000

Kalan karşılık iptal edilerek, konusu kalmayan karşılıklara kaydedilir. Böylece 654 Karşılık Giderleri Hesabı 12.000 TL ve 644 konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 10.000 TL kaydedilmiş olarak işletme 2.000 TL zarar etmiş sayılır.

Zaten iştirak payı 30.000 TL iken, payına düşen para 28.000 TL olduğundan 2.000 TL lik zararı burdan da görebiliyoruz.

 

BORÇ 247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ALACAK
2.000
10.000
12.000
   

 

<<<<< 246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı(-) - 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube