246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı: Bağlı ortaklıklarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabının İşleyişi: Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı borç kaydedilirken bu hesaba alacak kaydedilir, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç olarak kaydedilir.


BORÇ 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: HG işletmesi 10.03.2016 tarihinde bağlı ortaklık amacı ile başka bir şirketin çıkardığı ve % 60 lık sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 60.000 TL tutarındaki hisse senedini almayı taahhüt ediyor. 10.04.2016 tarihinde işletme verdiği taahhüdü peşin olarak yerine getiriyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................10.03.2016......................................

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye
Taahhütleri Hesabı

Hisse senedi taahhüdü

 

60.000

 

 

60.000

2

....................................10.04.2016......................................

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye
Taahhütleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi

 

60.000

 60.000

 

BORÇ 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI ALACAK
60.000 60.000
   

 

 

<<<<< 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı - 247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube