236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı: Ticari bir nedene dayanmayan diğer alacak hesaplarından herhangi birine dahil edilemeyen uzun vadeli alacakların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının İşleyişi: Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, alacağın tahsili, alacağın dönen varlık hesabına katarılması ve alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 20.03.2015 tarihinde 7.500 TL tutarındaki bir demirbaşı veresiye olarak 15 ay vade ile satmıştır. KDV % 8 hariç. 20.06.2016 tarihinde alacağını peşin tahsil etmiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................20.03.2015......................................

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Demirbaşın peşin satılması

 

8.100

 

 

7.500
600

Dönem sonunda diğer alacağın vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan, dönen varlıklara aktarılır.

2

....................................31.12.2015.......................................

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

Diğer alacağın dönen varlıklara aktarılması

 

8.100

 8.100

 

BORÇ 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
8.100 8.100
   

 

Vadesi geldiğinde kalan alacak tahsil edilmiştir. 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabından, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabına aktarıldığı için 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı kapatılır.

2

....................................20.06.2016.......................................

100 Kasa Hesabı

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

Alacağın tahsil edilmesi

 

8.100

 8.100

 

BORÇ 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
8.100 8.100
   

 

 

<<<<< 235 Personelden Alacaklar Hesabı - 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube