muhasebe
muhasebe dersleri

236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı: Ticari bir nedene dayanmayan diğer alacak hesaplarından herhangi birine dahil edilemeyen uzun vadeli alacakların izlendiği hesaptır.

REKLAM

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının İşleyişi: Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, alacağın tahsili, alacağın dönen varlık hesabına katarılması ve alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 20.03.2015 tarihinde 7.500 TL tutarındaki bir demirbaşı veresiye olarak 15 ay vade ile satmıştır. KDV % 8 hariç. 20.06.2016 tarihinde alacağını peşin tahsil etmiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

20.03.2015

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Demirbaşın peşin satılması

 

8.100

 

 

7.500
600

Dönem sonunda diğer alacağın vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan, dönen varlıklara aktarılır.

2

31.12.2015

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

Diğer alacağın dönen varlıklara aktarılması

 

8.100

 8.100

 

BORÇ 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
8.100 8.100
   

 

Vadesi geldiğinde kalan alacak tahsil edilmiştir. 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabından, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabına aktarıldığı için 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı kapatılır.

2

20.06.2016

100 Kasa Hesabı

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

Alacağın tahsil edilmesi

 

8.100

 8.100

 

BORÇ 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
8.100 8.100
   

 

<<<<< 235 Personelden Alacaklar Hesabı - 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama