235 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI

235 Personelden Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile işletme personeline uzun vadeli borç verilmesi sonucu, personelin uzun vadeli borçlarının izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama235 Personelden Alacaklar Hesabının İşleyişi: Personelden alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, alacağın tahsili, alacağın dönen varlık hesabına katarılması ve alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 235 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 20.06.2016 tarihinde personeli Ahmet C. ye 13 ay vadeli olarak 2.500 TL borç para vermiştir. 20.12.2016 tarihinde personel borcunun yarısını peşin olarak ödemiş. Kalanını da vadesi geldiğinde ödemiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................20.06.2016......................................

235 Personelden Alacaklar Hesabı
235.01 Ahmet C.

100 Kasa Hesabı

Personel Ahmet C. ye borç verilmesi

 

2.500

 

 


2.500

Vadesi gelmeden personel borcunun yarsının ödemiştir.

2

....................................20.12.2016.......................................

100 Kasa Hesabı

235 Personelden Alacaklar Hesabı
235.01 Ahmet C.

Personel Ahmet C. nin borcununun yarısını ödemesi

 

1.250

 1.250

Dönem sonunda personelin kalan borcunun vadesi 1 yılın altına indiğinden duran varlıklardan, dönen varlıklara aktarılır.

3

....................................31.12.2016.......................................

135 Personelden Alacaklar Hesabı
135.01 Ahmet C.

235 Personelden Alacaklar Hesabı
235.01 Ahmet C.

Personelden alacağın dönen varlıklara aktarılması

 

1.250

 
1.250

 

BORÇ 235 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK
2.500 1.250
1.250
   

 

Vadesi geldiğinde personel kalan borcunuda ödemiştir. 235 Personelden Alacaklar Hesabından, 135 Personelden Alacaklar Hesabına aktarıldığı için 135 Personelden Alacaklar Hesabı kapatılır.

4

....................................20.07.2017.......................................

100 Kasa Hesabı

135 Personelden Alacaklar Hesabı
135.01 Ahmet C.

Personel Ahmet C. nin kalan borcunu ödemesi

 

1.250

 1.250

 

BORÇ 135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK
1.250 1.250
   

 

<<<<< 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı - 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube