232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme, borç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan 1 yıldan daha uzun vadeli alacaklarının izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama232 İştiraklerden Alacaklar Hesabının İşleyişi: Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, tahsili ve alacağın dönen varlık hesabına aktarılması halinde ise alacak kaydedilir.

 

BORÇ 232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 05.01.2015 tarihinde işletmenin iştiraklerinden HG limited şirketine 18 ay vadeli 25.000 TL borç para vermiştir. 05.03.2016 tarihinde HG limited şirketi borcunu işletmenin banka hesabına yatırmıştır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................05.01.2015......................................

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
232.01 HG Ltd. Şti.

100 Kasa Hesabı

HG Ltd. Şti. ye borç verilmesi

 

25.000

 

 


25.000

Dönem sonunda alacağın vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan dönen varlıklara aktarılır.

2

....................................31.12.2015......................................

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
132.01 HG Ltd. Şti.

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
232.01 HG Ltd. Şti.

İştiraklerden alacağın dönen varlıklara aktarılması

 

25.000

 
25.000

 

BORÇ 232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK
25.000 25.000
   

İştirak borcunu ödüyor. 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabından, 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabına aktarıldığı için 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı kapatılır.

3

....................................05.03.2016.....................................

102 Bankalar Hesabı

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
132.01 HG Ltd. Şti.

HG Ltd. Şti. nin borcunu ödemesi

 

25.000

 25.000

 

BORÇ 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK
25.000 25.000
   

 

 

<<<<< 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı - 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube