muhasebe
muhasebe dersleri

232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme, borç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan 1 yıldan daha uzun vadeli alacaklarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabının İşleyişi: Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, tahsili ve alacağın dönen varlık hesabına aktarılması halinde ise alacak kaydedilir.

 

BORÇ 232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 05.01.2015 tarihinde işletmenin iştiraklerinden HG limited şirketine 18 ay vadeli 25.000 TL borç para vermiştir. 05.03.2016 tarihinde HG limited şirketi borcunu işletmenin banka hesabına yatırmıştır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

05.01.2015

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
232.01 HG Ltd. Şti.

100 Kasa Hesabı

HG Ltd. Şti. ye borç verilmesi

 

25.000

 

 


25.000

Dönem sonunda alacağın vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan dönen varlıklara aktarılır.

2

31.12.2015

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
132.01 HG Ltd. Şti.

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
232.01 HG Ltd. Şti.

İştiraklerden alacağın dönen varlıklara aktarılması

 

25.000

 
25.000

 

BORÇ 232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK
25.000 25.000
   

İştirak borcunu ödüyor. 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabından, 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabına aktarıldığı için 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı kapatılır.

3

05.03.2016

102 Bankalar Hesabı

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
132.01 HG Ltd. Şti.

HG Ltd. Şti. nin borcunu ödemesi

 

25.000

 25.000

 

BORÇ 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK
25.000 25.000
   

 

<<<<< 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı - 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama