231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme, borç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından veya işletme sahiplarinden olan 1 yıldan uzun vadeli alacak tutarlarının izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama231 Ortaklardan Alacaklar Hesabının İşleyişi: Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, tahsili ve alacağın dönen varlık hesabına katarılması halinde ise alacak kaydedilir.

 

BORÇ 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 20.02.2015 tarihinde işletme ortaklarından Hakan A. ya 15 yıl vadeli 7.500 TL borç para vermiştir. 20.03.2016 tarihinde ortak borcunu peşin olarak ödemiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................20.02.2015......................................

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
231.01 Hakan A.

100 Kasa Hesabı

Ortak Hakan A. ya borç verilmesi

 

7.500

 

 


7.500

Dönem sonunda alacağın vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan dönen varlıklara aktarılır.

2

....................................31.12.2015.......................................

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
131.01 Hakan A.

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
231.01 Hakan A.

Ortak Hakan A. nın borcunun dönen varlıklara alınması

 

7.500

 
7.500

 

BORÇ 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK
7.500 7.500
   

Ortak borcunu ödüyor. 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabından, 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabına aktarıldığı için 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı kapatılır.

3

....................................20.03.2016.......................................

100 Kasa Hesabı

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
131.01 Hakan A.

Ortak Hakan A. nın borcunu ödemesi

 

7.500

 7.500

 

BORÇ 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK
7.500 7.500
   

 

 

<<<<< 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) - 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube