muhasebe
muhasebe dersleri

231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme, borç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından veya işletme sahiplarinden olan 1 yıldan uzun vadeli alacak tutarlarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabının İşleyişi: Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, tahsili ve alacağın dönen varlık hesabına katarılması halinde ise alacak kaydedilir.

 

BORÇ 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 20.02.2015 tarihinde işletme ortaklarından Hakan A. ya 15 yıl vadeli 7.500 TL borç para vermiştir. 20.03.2016 tarihinde ortak borcunu peşin olarak ödemiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

20.02.2015

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
231.01 Hakan A.

100 Kasa Hesabı

Ortak Hakan A. ya borç verilmesi

 

7.500

 

 


7.500

Dönem sonunda alacağın vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan dönen varlıklara aktarılır.

2

31.12.2015

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
131.01 Hakan A.

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
231.01 Hakan A.

Ortak Hakan A. nın borcunun dönen varlıklara alınması

 

7.500

 
7.500

 

BORÇ 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK
7.500 7.500
   

Ortak borcunu ödüyor. 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabından, 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabına aktarıldığı için 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı kapatılır.

3

20.03.2016

100 Kasa Hesabı

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
131.01 Hakan A.

Ortak Hakan A. nın borcunu ödemesi

 

7.500

 7.500

 

BORÇ 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK
7.500 7.500
   

 

<<<<< 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) - 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama