muhasebe
muhasebe dersleri

229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı: Dönem sonunda duran varlıklarda yer alan alacaklardan tahsili şüpheli hale gelenler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır. Pasif karakterli bir hesaptır.

REKLAM

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabının İşleyişi: Şüpheli alcaklar için ayrılan uzun vadeli karşılıklar bu hesabın alacağına yazılırken, alacağa mahsup edilen veya gereksiz hale geldiği için iptal edilen karşılıklar hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

 

BORÇ 229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 31.12.2015 tarihinde 8.000 TL tutarında bir 18 ay vadesi kalan bir alacak senedini ödenmeyeceği anlaşılınca protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 30.01.2016 tarihinde alacağın tahsili ortadan kalkmıştır yani alacak değersiz hale gelmiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2015

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

221 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin şüpheli hale getirilmesi

 

8.000

 

 

8.000

2

31.12.2015

654 Karşılık Giderleri Hesabı

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

Şüpheli alacağa karşılık ayrılması

 

8.000

 8.000

3

30.01.2016

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın ve karşılığın kayıtlardan çıkarılması

 

8.000

 8.000

Böylece bu alacak 654 Karşılık Giderleri Hesabında kalarak gider olarak kaydedilmiştir, ve işletmenin gelir tablosunda yer almıştır.

 

BORÇ 229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK
8.000 8.000
   

 

Örneğin Devamı: Eğer şüpheli hale getirilen ve karşılık ayrılan bu alacak 30.01.2016 tarihinde ödenmiş ise şöyle kayıt yapılır:

1

30.01.2016

100 Kasa Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın tahsili

 

8.000

 8.000

2

30.01.2016

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

Şüpheli alacağın karşılığının gelir yazılması

 

8.000

 8.000

Böylece bu alacak 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabınada yazılarak gelir olarak kaydedilmiştir, ve işletmenin gelir tablosunda yer alacaktır. Bu sayede 654 Hesabı ve 644 Hesabı birbirine dengeleyerek gider veya gelir olmayacaktır.

 

<<<<< 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı - 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama