226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı: İşletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya da bir sözleşmenin karşılığı olarak geri alınmak üzere 1 yıldan uzun süreli olarak verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit değerlerin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının İşleyişi: Bir yıldan daha uzun sürede geri alınması öngörülen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna kaydedilir, geri alınan depozito, dönen varlıklara aktarılan depozito ve teminatlar ile değersiz hale gelen depozito ve teminatlar hesabın alacağına kaydedilir.

 

BORÇ 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 15.03.2015 tarihinde bir 13 ay sonraki ihaleye katılabilmek için 15.000 TL tutarında bir depozito yatırmıştır. 15.04.2016 tarihinde yapılan ihale işletmede kalmadığı için verilen depozito geri alınıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.03.2015......................................

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

İhale için teminat verilmesi

 

15.000

 

 

15.000

Dönem sonunda verilen depozitonun süresi bir yılın altın düştüğünden duran varlıklardan dönen varlıklara aktarılır.

2

....................................31.12.2015......................................

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

Depozitonun dönen varlıklara aktarılması

 

15.000

 15.000

 

BORÇ 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK
15.000 15.000
   

 

İhalenin işletmede kalmadığı anlaşılınca verilon depozito ve teminat geri alınıyor. Fakat 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabından 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına aktardığımız için 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabını kapatıyoruz.

1

....................................15.04.2016......................................

100 Kasa Hesabı

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

Verilen teminatın geri alınması

 

15.000

 15.000

 

BORÇ 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK
15.000 15.000
   

 

 

<<<<< 224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-) - 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube