196 PERSONEL AVANSLARI HESABI

196 Personel Avansları Hesabı: İşletme personeline, işletme adına yaptırılacak hizmet ve giderleri karşılamak üzere verilen iş avansları, personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama196 Personel Avansları Hesabının İşleyişi: Yapılan ödemeler bu hesaba borç kaydedilir, nakden iadeler ile istihkaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 196 PERSONEL AVANSLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme personelinden Elif A.'ya aylık maaşından kesilmek üzere 400 TL avans veriliyor. Daha sonra Elif A.'nın 1.000 TL lik aylık maaşı avansı mahsup edilerek ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

.....................................Tarih......................................

196 Personel Avansları Hesabı
196.01 Elif A.

100 Kasa Hesabı

Personele avans verilmesi

 

400

 

 


400

2

....................................Tarih......................................

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

196 Personel Avansları Hesabı
196.01 Elif A.
100 Kasa Hesabı

Personele maaşın ödenmesi ve verilen avansın kapatılması

 

1.000

 400

600

 

BORÇ 196 PERSONEL AVANSLARI HESABI ALACAK
400 400
   

 

 

<<<<< 195 İş Avansları Hesabı - 197 Sayım ve Tesellim Noksanları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube