195 İŞ AVANSLARI HESABI

195 İş Avansları Hesabı: İşletme hesabına mal ve hizmet satın alınması, gider ve ödemeleri yapması için kişilere verilen avanslarının izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama195 İş Avansları Hesabının İşleyişi: Avanslar verildiğinde hesaba borç kaydedilir, avans kapatıldığında veya iade edildiğinde hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 195 İŞ AVANSLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme Hakan A. ya bir makinanın bakımını yaptırması için 1.000 TL avans veriyor. Daha sonra yaptırılan makinenin masrafı 2.500 TL olduğu faturayla öğreniliyor ve kalanı peşin olarak ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

.....................................Tarih......................................

195 İş Avansları Hesabı
195.01 Hakan A.

100 Kasa Hesabı

Bakım için avans verilmesi

 

1.000

 

 


1.000

2

....................................Tarih......................................

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

195 İş Avansları Hesabı
195.01 Hakan A.
100 Kasa Hesabı

Bakımın maasrafının ödenmesi ve avansın kapatılması

 

2.500

 1.000

1.500

 

BORÇ 195 İŞ AVANSLARI HESABI ALACAK
1.000 1.000
   

 

 

<<<<< 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı - 196 Personel Avansları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube