197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI

197 Sayım ve Tesellim Noksanları Hesabı: Envanter yapılarak sayım sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar noksanlarıyla, tesellüm sırasında ortaya çıkan noksanların geçici olarak kayıt ve izleneceği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama197 Sayım ve Tesellim Noksanları Hesabının İşleyişi: Noksanlığın ortaya çıkması ile hesaba borç kaydedilir, sorumlularından tahsili veya zarar kaydedilmesi halinde ise alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 31.10.2016 tarihinde yaptığı envanter sonucu kasasında toplam 6.000 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizandaki borç kalanının da 6.200 TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre kasa farkı nasıl olur. Yevmiye kaydını yapınız.

Fiili Kasa Sayım Sonucu = 6.000 TL

Kasa Hesabı Borç Kalanı = 6.200 TL

Kasa Noksanı = -200 TL

Çıkan bu kasa noksanı yevnmiye defterine kayıt yapılır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.10.2016......................................

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kasadaki sayım noksanının kaydı

 

200

 

 

200

Kasanın alacağına yazdığımız 200 TL sayesinde kasa hesabının kalanı 6.000 TL olarak evanter ile eşit duruma getirilmiştir.


BORÇ 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI ALACAK
200  
   


Noksanlığın sebebi bulunduğunda:
Sebebi bulunamayan kasa noksanları 690 Dönem Kâr Zararı Hesabına ertesi yılsonunda devir edilir. Ancak yasal olarak gider kabul edilmeyen bu miktarlar daha sonra matraha ilave edilmek üzere karşılık ayrılır.


Örneğin devamı:
Buradaki kasa noksanının kasada duran personelden kaynaklandığı anlaşılmış ve kasadaki personelden paranın tahsiline karar verilmiştir.

2

....................................Tarih......................................

135 Personelden Alacaklar Hesabı

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı

Kasa noksanının personelden kapatılması

 

200

 200

 

Eğer, buradaki kasa noksanının nedeni bulunamamış olsaydı bu tutar zarar yazılırdı.

2

....................................Tarih......................................

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs
689.01 Kasa noksanı zararı

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı

Kasa noksanının zarar olarak kapatılması

 

200

 
200

 

BORÇ 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI ALACAK
200 200
   

 

 

<<<<< 196 Personel Avansları Hesabı - 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube