muhasebe
muhasebe dersleri

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI

197 Sayım ve Tesellim Noksanları Hesabı: Envanter yapılarak sayım sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar noksanlarıyla, tesellüm sırasında ortaya çıkan noksanların geçici olarak kayıt ve izleneceği hesaptır.

REKLAM

197 Sayım ve Tesellim Noksanları Hesabının İşleyişi: Noksanlığın ortaya çıkması ile hesaba borç kaydedilir, sorumlularından tahsili veya zarar kaydedilmesi halinde ise alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 31.10.2016 tarihinde yaptığı envanter sonucu kasasında toplam 6.000 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizandaki borç kalanının da 6.200 TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre kasa farkı nasıl olur. Yevmiye kaydını yapınız.

Fiili Kasa Sayım Sonucu = 6.000 TL

Kasa Hesabı Borç Kalanı = 6.200 TL

Kasa Noksanı = -200 TL

Çıkan bu kasa noksanı yevnmiye defterine kayıt yapılır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.10.2016

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kasadaki sayım noksanının kaydı

 

200

 

 

200

Kasanın alacağına yazdığımız 200 TL sayesinde kasa hesabının kalanı 6.000 TL olarak evanter ile eşit duruma getirilmiştir.


BORÇ 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI ALACAK
200  
   


Noksanlığın sebebi bulunduğunda:
Sebebi bulunamayan kasa noksanları 690 Dönem Kâr Zararı Hesabına ertesi yılsonunda devir edilir. Ancak yasal olarak gider kabul edilmeyen bu miktarlar daha sonra matraha ilave edilmek üzere karşılık ayrılır.


Örneğin devamı:
Buradaki kasa noksanının kasada duran personelden kaynaklandığı anlaşılmış ve kasadaki personelden paranın tahsiline karar verilmiştir.

2

Tarih

135 Personelden Alacaklar Hesabı

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı

Kasa noksanının personelden kapatılması

 

200

 200

 

Eğer, buradaki kasa noksanının nedeni bulunamamış olsaydı bu tutar zarar yazılırdı.

2

Tarih

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs
689.01 Kasa noksanı zararı

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı

Kasa noksanının zarar olarak kapatılması

 

200

 
200

 

BORÇ 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI ALACAK
200 200
   

 

<<<<< 196 Personel Avansları Hesabı - 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama