muhasebe
muhasebe dersleri

132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme, borç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan alacaklarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabının İşleyişi: Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

BORÇ 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 05.01.2016 tarihinde işletmenin iştiraklerinden HG limited şirketine 20.000 TL borç para vermiştir. 01.03.2016 tarihinde HG limited şirketi borcunu işletmenin banka hesabına yatırmıştır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

05.01.2016

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
132.01 HG Ltd. Şti.

100 Kasa Hesabı

HG Ltd. Şti. ye borç verilmesi

 

20.000

 

 


20.000

2

01.03.2016

102 Bankalar Hesabı

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
132.01 HG Ltd. Şti.

HG Ltd. Şti. nin borcunu ödemesi

 

20.000

 20.000

 

BORÇ 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK
20.000 20.000
   

 

<<<<< 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı - 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama