muhasebe
muhasebe dersleri

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme, borç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklardan olan alacaklarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabının İşleyişi: Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

BORÇ 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 15.01.2016 tarihinde işletmeye bağlı ortağı HG ticarete 8.000 TL borç para vermiştir. 21.02.2016 tarihinde HG ticaret borcunu işletmeye çek vererek ödemiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.01.2016

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
133.01 HG Ticaret

100 Kasa Hesabı

HG Ticarete borç verilmesi

 

8.000

 

 


8.000

2

21.02.2016

101 Alınan Çekler Hesabı

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
133.01 HG Ticaret

HG Ticaretin borcunu ödemesi

 

8.000

 8.000

 

BORÇ 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK
8.000 8.000
   

 

<<<<< 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı - 135 Personelden Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama