muhasebe
muhasebe dersleri

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı: Ticari faaliyetler sonucu ortaya çıkan ve diğer ticari alacak hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli senetsiz ticari alacakların izlandiği hesaptır.

REKLAM

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabının İşleyişi: Diğer çeşitli alacaklar ortaya çıktığında bu hesaba borç olarak kaydedilir. Bu alacaklar tahsil edildiğinde hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 1.000 TL tutarında mal satmış, karşılığının kredi kartından çekmiş fakat çekilen tutar banka hesabına henüz yatmamıştır. KDV % 18 hariç. Daha sonra bu paranın banka hesabına yatttığı öğrenilmiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
127.01 Kredi kartında bekleyen paralar

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Kredi kartı ile mal satımı

 

1.180

 

 


1.000
180

2

Tarih

102 Bankala Hesabı

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
127.01 Kredi kartında bekleyen paralar

Alacağın banka hesabına yatması

 

1.180

 1.180

 

BORÇ 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
1.180 1.180
   

 

<<<<< 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı - 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama