127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı: Ticari faaliyetler sonucu ortaya çıkan ve diğer ticari alacak hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli senetsiz ticari alacakların izlandiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabının İşleyişi: Diğer çeşitli alacaklar ortaya çıktığında bu hesaba borç olarak kaydedilir. Bu alacaklar tahsil edildiğinde hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 1.000 TL tutarında mal satmış, karşılığının kredi kartından çekmiş fakat çekilen tutar banka hesabına henüz yatmamıştır. KDV % 18 hariç. Daha sonra bu paranın banka hesabına yatttığı öğrenilmiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
127.01 Kredi kartında bekleyen paralar

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Kredi kartı ile mal satımı

 

1.180

 

 


1.000
180

2

....................................Tarih......................................

102 Bankala Hesabı

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
127.01 Kredi kartında bekleyen paralar

Alacağın banka hesabına yatması

 

1.180

 1.180

 

BORÇ 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
1.180 1.180
   

 

 

<<<<< 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı - 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube