126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı: İşletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya da bir sözleşmenin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit değerlerin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının İşleyişi: Bir yıl içersinde geri alınması öngörülen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna kaydedilir, geri alınan depozito ve teminatlar hesabın alacağına kaydedilir.

 

BORÇ 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 18.02.2016 tarihinde bir ihaleye katılabilmek için 5.000 TL tutarında bir depozito yatırmıştır. 01.03.2016 tarihinde yapılan ihale işletmede kalmadığı için verilen depozito geri alınıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................18.02.2016......................................

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

İhale için teminat verilmesi

 

5.000

 

 

5.000

2

....................................25.02.2016......................................

100 Kasa Hesabı

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

Verilen teminatın geri alınması

 

5.000

 5.000

 

BORÇ 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK
5.000 5.000
   

 

 

<<<<< 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-) - 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube