128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı: Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının İşleyişi: Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar bulundukları hesaplardan çıkartılarak bu hesaba borç kaydedilirler. Şüpheli alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak olarak kaydedilirler.

 

BORÇ 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 5.000 TL tutarında bir alacak senedini ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Fakat şüpheli hale gelen bu senet daha sonra ödenmiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin şüpheli hale getirilmesi

 

5.000

 

 

5.000

2

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın tahsili

 

5.000

 5.000

 

BORÇ 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
5.000 5.000
   

 

Örnek: İşletme 2.000 TL tutarındaki bir malı versiye olarak HG ye satmıştır. KDV % 18 hariç. HG den borcunun birden fazla istenmesine rağmen ödememiştir. İşletme bu alacağını dava takibine almıştır. HG daha sonra borcunun yarısını çek vererek ödemiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

120 Alıcılar Hesabı
120.01 HG

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Versiye mal satımı

 

2.360

 

 


2.000
360

2

....................................Tarih......................................

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

120 Alıcılar Hesabı
120.01 HG

Alacağın şüpheli hale getirilmesi

 

2.360

 2.360

3

....................................Tarih......................................

101 Alınan Çekler Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın yarısının tahsilii

 

1.180

 1.180

 

BORÇ 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
2.360 1.180
   

 

<<<<< 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı - 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube