Anasayfa > Genel > Basit Usülde Verginin Avantajları

Basit Usülde Verginin Avantajları

Gelir Vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbapları kazancın tespiti bakımından ikiye ayrılır. Bunlar “Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar” ve “Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar”. Peki bunlardan “Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Olmak” nedir? Kimler olabilir? Basit usülde verginin avantajları nelerdir?

REKLAM

Basit Usule tabi olabilmek için Gelir Vergisi Kanununda belirtilen Genel ve özel şartlara sahip olmak gerekir. Bu şartların hepsini taşıyan kişiler basit usülde vergilendirmeye tabi olurlar ve basit usülde vergilendirilirler.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde;

2018 takvim yılı için 7.400 TL, (2019 takvim yılı için 9.000 TL*)

diğer yerlerde;

2018 takvim yılı için 4.900 TL (2019 takvim yılı için 6.000 TL’yi aşmamak.*)

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının;

2018 takvim yılı için 100.000 TL, (2019 takvim yılı için 120.000 TL*)

veya yıllık satışları tutarının,

2018 takvim yılı için 148.000 TL, (2019 takvim yılı için 180.000 TL’yi aşmaması*)

2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının;

2018 takvim yılı için 49.000 TL,

(2019 takvim yılı için 60.000 TL’yi aşmaması*)

3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının;

2018 takvim yılı için 100.000 TL,

(2019 takvim yılı için120.000 TL’yi aşmaması*)

* 2019 yılında beyanname verecek olan mükelle er 2018 takvim yılı için geçerli olan tutarları esas alacaklardır.

Basit Usülde Verginin Avantajları

Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, vergilendirmenin sağladığı avantajlar ve kolaylıklar şunlardır:

 • Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz,
 • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez,
 • Geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır,
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz,
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulur,
 • Ticari kazançlarına yıllık 9.000 TL kazanç indirimi yapılır,
 • Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Bu istisna ile 9.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz.),
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.

Basit Usulde Ticari Kazanç Nasıl Tespit Edilir.

Bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet fark basit usülde ticari kazancı oluşturur. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır.

Basit usülde verginin avantajları arasında en önemlilerinden biri; kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca; hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hasılata ve Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere ilave edilir. Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmaz ve üzerlerinden amortisman hesaplanmaz.

Basit Usulde Beyan

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelle er, 1-25 Şubat tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtlı bulundukları vergi dairesine elektronik ortamda gönderirler.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2018 yılı kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi de 1-25 Mart tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilir.

REKLAM

İlginizi çekebilir

bilgisayarda yüzde hesaplama

Yüzde Hesaplama Nasıl Yapılır?

Pek çok birey yüzde hesaplaması yaparken karışıklık yaşayabilir. Matematiksel olarak karmaşık olan yüzde hesabı, özellikle …

Bir yorum

 1. smm onur kalaycı

  Muhasebede Basit Usülde Verginin Avantajlarını detaylı olarak anlatan yararlı bir paylaşım olmuş. Elinize sağlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.