Anasayfa > Muhasebe > Şahıs Firmalarının Ödediği Vergiler

Şahıs Firmalarının Ödediği Vergiler

Şahıs firması tüzel kişilik anlamında açılabilecek küçük firmalardan biridir. Şahıs firmaları Tek kişi işletmeleri olarak geçer ve en basit, en eski ve uygulamada en çok görülen işletme biçimlerinden biridir. Şahıs firmalarıda bir tüzel kişiliğe sahip olduğundan vergi dairesi bakımından mükellef sayılır ve beyannameler vererek vergiler öder. Peki şahıs firmalarının ödediği vergiler nelerdir?

REKLAM

İlk önce firmaya açtığını anda hiç gelir elde etmeseniz dahi düzenli olarak beyanname vermek ve o beyannamenin damga vergilerini ödemek zorundasınız.

Damga vergileri

Damga Vergisi, Damga Vergisi Kanuna ekli I ve II sayılı listede belirtilen kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Her beyannamede çıkar ve vergiyle birlikte ödenir. Vergi çıkmasa bile damga vergileri ödenmek zorundadır.

Bakınız: Güncel Damga Vergisi Tutarları

Stopaj Vergileri (Muhtasar Beyanname)

Şahıs işletmeleri vergi kesintisi yapmaya sorumlu tutuldukları işlemleri için muhtasar beyanname vermek zorundadırlar. İşverenler, çalışanlarına ödedikleri ücretler üzerinden %15 oranından başlayan gelir vergisi kesintisini, kira ödemelerinden yapacakları %20 oranındaki gelir vergisi kesintisini, muhasebe, avukatlık gibi serbest meslek hizmetleri için ödedikleri ücretler üzerinden %20 oranındaki gelir vergisi kesintisini muhtasar beyanname ile aylık ya da üç aylık dönemlerde beyan edip ödemek zorundadır. Muhtasar Beyanname izleyen ayın 23. gününe kadar beyan edilip 26. gününe kadar ödenir.

Katma Değer Vergileri (KDV Beyannamesi)

Şahıs işletmeleri her ay düzenli olarak KDV beyannamesi vermekle yükümlüdürler. KDV yapılan faaliyetler üzerinden hesaplanarak fatura üzerinde gösterilir. İşlemin türüne göre KDV %1, %8, %18 oranında olabilir. Mal ve hizmet alışları ve satışları KDV’nin konusuna girer.  

Ay içinde yapılan satışlardan tahsil edilen KDV tutarı ile alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödenen KDV tutarları beyannamede ayrıca gösterilir. Bir ay içinde tahsil edilen KDV tutarı, ödenen KDV tutarından fazla ise KDV ödemesi çıkar. Tam tersi olur ise devreden KDV söz konusu olur ve devreden KDV indirim konusu yapılmak üzere sonraki aya devreder. KDV Beyannamesi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar beyan edilip 26. günü akşamına kadar ödenir.

Geçici Vergi (Geçici Vergi Beyannamesi)

Şahıs firmalarının kar/zarar durumları Geçici Vergi Beyannamesi ile üçer aylık dönemlerde beyan edilir. Geçici Vergi beyannamesi üzerinde kar beyan edilmesi halinde ödenen vergiler Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisinden indirilir. Şahıs firmalarının ödediği vergiler arasında geçici vergi mutlaka vardır.

Gelir Vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı % 15, kurumlar vergisi mükellefleri içinse geçici vergi oranı % 20 dir. Geçici Vergi üç aylık dönemlerin kapanmasını izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar beyan edilir ve 17. günü akşamına kadar ödenir.

Gelir Vergisi (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi)

Şahıs firmaları gelir vergisi mükellefi olarak her yıl 25 Mart tarihine kadar bir önceki yılın mali kar ya da zararını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan ederek tahakkuk ettirirler. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde hesaplanan vergi artan oranlı dilime göre hesaplanır. Bu dilim %15’ten başlayarak %35’e kadar çıkar. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ilk taksiti Mart ayı sonuna kadar 2. taksiti Temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere iki taksit halinde ödenmektedir.

Bakınız: Güncel Gelir Vergisi Dilimleri

Bu vergiler ve beyannameler düzenli olarak verilir. Şahıs firmalarının ödediği vergiler bunlarla sınırlı olmayabilir, sizi ilgilendiren beyannameler veya formlar olabilir. Örneğin bir kira geliriniz varsa bunu da yıllık gelir vergisi beyannamesi ile birleştirip beyan etmeniz ve vergisini ödemeniz gerekir.

REKLAM

İlginizi çekebilir

Babaya Hediye Nasıl Seçilir?

Günümüzde herkesin zorlandığı süreçlerden biri de babaya hediye seçme sürecidir. Siz de iyi biliyorsunuz ki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.