BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri: 1. sınıf ve 2. sınıf tacir olma şartları. Aşağıdaki miktarları aşanlar 1. sınıf tacir olabilirler ve bilanço usülüne göre defter tutabilirler.

2019 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 230.000 TL
- Satış tutarı 320.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 120.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000 TL
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama2018 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 190.000 TL
- Satış tutarı 260.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 100.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000 TL

 

2017 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 170.000 TL
- Satış tutarı 230.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000 TL

 

2016 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 168.000 TL
- Satış tutarı 230.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 168.000 TL

 

2015 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 160.000 TL
- Satış tutarı 220.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 88.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 160.000 TL

 

2014 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 150.000 TL
- Satış tutarı 200.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000 TL

 

2013 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 150.000 TL
- Satış tutarı 200.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000 TL

 

2012 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 140.000 TL
- Satış tutarı 190.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 77.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 140.000 TL

 

2011 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 129.000 TL
- Satış tutarı 180.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 70.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 129.000 TL

 

2010 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri:

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 120.000 TL
- Satış tutarı 170.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 68.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 120.000 TL

 

 

<< Pratik bilgiler >>
facebooktwitter+googleyoutube