BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri: 1. sınıf ve 2. sınıf tacir olma şartları. Aşağıdaki miktarları aşanlar 1. sınıf tacir olabilirler ve bilanço usülüne göre defter tutabilirler.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplamabasit usule tabi olma2018 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

Henüz belli olmadı

 

2017 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 170.000 TL
- Satış tutarı 230.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000 TL

 

2016 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 168.000 TL
- Satış tutarı 230.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 168.000 TL

 

2015 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 160.000 TL
- Satış tutarı 220.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 88.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 160.000 TL

 

2014 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 150.000 TL
- Satış tutarı 200.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000 TL

 

 

2013 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 150.000 TL
- Satış tutarı 200.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000 TL

 

 

2012 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 140.000 TL
- Satış tutarı 190.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 77.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 140.000 TL

 

 

2011 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 129.000 TL
- Satış tutarı 180.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 70.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 129.000 TL

 

 

2010 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri:

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 120.000 TL
- Satış tutarı 170.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 68.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 120.000 TL

 

 

<< Pratik bilgiler >>
facebooktwitter+googleyoutube