Anasayfa > Resmi Gazete > Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete, Sayı : 29293, 12 Mart 2015 PERŞEMBE, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

REKLAM

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2015/2)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

a) Vadesiz ve ihbarlı mevduat, özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve

1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu

%13
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu %9
c) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %20
ç) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %14
d) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %8
e) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %7
f) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %6

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,

İmkân Dilimleri (%) Katsayı
0-30 1,0
30-35 1,5
35-40 1,9
40-45 2,3
45-50 2,7
50-55 3,1
55-56 3,9
56-57 4,1
57-58 4,3
58-59 4,5
59-60 4,7

MADDE 3 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi 13/3/2015 tarihinde, 2 nci maddesi 27/2/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

REKLAM

İlginizi çekebilir

Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Elektronik Beyanname Sistemi

Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında, kâğıt veya elektronik ortamda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.