Anasayfa > Resmi Gazete > Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete, Sayı : 29293, 12 Mart 2015 PERŞEMBE, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

REKLAM

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2015/2)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

a) Vadesiz ve ihbarlı mevduat, özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve

1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu

%13
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu %9
c) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %20
ç) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %14
d) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %8
e) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %7
f) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %6

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,

İmkân Dilimleri (%) Katsayı
0-30 1,0
30-35 1,5
35-40 1,9
40-45 2,3
45-50 2,7
50-55 3,1
55-56 3,9
56-57 4,1
57-58 4,3
58-59 4,5
59-60 4,7

MADDE 3 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi 13/3/2015 tarihinde, 2 nci maddesi 27/2/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

REKLAM

İlginizi çekebilir

Sosyal Medya İçerik Üreticiliği ile Mobil Uygulamalara Vergi Düzenlemesi

Yeni vergi düzenlemesi ile Sosyal medya ile (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok vb) gelir elde edenler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir