muhasebe
muhasebe dersleri

STAJIN BAŞLATILMASI VE STAJ DOSYASI

Staj Dosyası: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapmak için odaya başvuran Stajyerler Odalar tarafından kendilerine verilecek bir staj dosyası düzenlemek zorundadır.

Staja Başlama Değerlendirmesinde başarılı olup staja başlayan stajyerlerin, başvuru anında düzenlemiş oldukları staj dosyası staj süresince bağlı olduğu odasında kalacak olup, staj boyunca stajyerle ilgili TESMER tarafından istenen tüm belgeler bu staj dosyasında yer alacaktır.

REKLAM

1. Meslek Mensubu Yanında (Sm, Smmm, Ymm Bürolarında/Şirketlerinde) Staj Yapanların Staj Dosyasında Bulunması Gereken Belge Ve Bilgiler:
TÜRMOB tarafından düzenlenmiş olan staj dosyasında (mezuniyet durumuna göre) bulunan matbu belgelerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Dosyada istenen,
1- Staj başvuru formu, (matbu)
2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muhtarlıktan)
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Staj Onay Belgesi Meslek mensubunun doldurması gerekmektedir. Şirketlerin (SM-SMMM-YMM) doldurmuş oldukları belgeler kabul edilmeyecektir.
7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
8- 3 adet renkli fotoğraf,
9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
10- İşe giriş bildirgesi,
11- Meslek mensubunca verilecek Adayın staja başladığına ilişkin yazı,
12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilemez),
13- Staja onay veren Meslek Mensubu SMMM/YMM/LTD AŞ Ortağı ise Şirketin Genel İmza Sirküleri Fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
14- Adayların ayda bir, aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış Sigortalı Hizmet Cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
15- Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı,
16- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması (Staj onay belgesi meslek mensubu  Oda kayıt/faaliyet belgesi …vb.)
17- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile teslim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan yerlerde form doldurulmayacak)
18- Adayın stajının mutlaka ilgili staj döneminde (Ocak, Mayıs, Eylül) başlatılması ve süresinde bitirilmesi gerekir,
19- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,
20- Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini kazandığına ilişkin belge,
21- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
22- Askerlik durum belgesi,
23- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (Çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
24- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve TESMER’e gönderilir.

2. Gözetim Ve Denetim Altında Staj Yapanların Staj Dosyasında Bulunması Gereken Belge Ve Bilgiler:
1- Staj başvuru formu, (matbu)
2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muhtarlıktan)
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Staj Onay Belgesi, Meslek mensubunun doldurması gerekmektedir. Şirketlerin (SM-SMM-YMM) doldurmuş oldukları belgeler kabul edilmeyecektir,
7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
8- 3 adet renkli fotoğraf,
9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
10- İşe giriş bildirgesi,
11- Meslek mensubunca verilecek adayın staja başladığına ilişkin yazı,
12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilmez),
13- Staja onay veren Meslek mensubu SMMM/YMM, Ldt. Şti. A.Ş. ortağı ise şirketin Genel imza sirküleri fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
14- Adayların ayda bir aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış Sigortalı Hizmet Cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
15- Staj yapılan şirketin, en son yayınlanan, merkezini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
16- Staj yapılan Şirketin en son düzenlenen genel imza sirküleri fotokopisi,
17- Şahıs Firmasında Staj  için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar
- Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı, (şirketin adresi de belirtilecektir.) 
- Yevmiye Defterinin ön yüzünün fotokopisi
- Defter-i Kebir’in ön yüzünün fotokopisi

Yabancı Ortaklı Şirketlerde Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
- Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Fotokopisi,
- Şirketin Ticaret Odası’ndan faaliyet belgesi,
- Şirketin Kuruluş gazetesi fotokopisi,

İktisadi İşletmelerde Staj
için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
- Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV beyannamelerinin fotokopisi,
- Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir,

18- Meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu her yıla ait sözleşme ve buna ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzları. Geriye dönük kesilen makbuz örnekleri veya faturalar dikkate alınmayacaktır.
19- Meslek mensubu firmada bağımlı çalışıyorsa, işe giriş bildirgesi, aylık SSK bildirgeleri,
20- Meslek mensubu bağımlı ise adayın ve meslek mensubunun aynı firmada ve bordroda olmasına dikkat edilmeli,
21- Tek kişi staj belgesi (matbu). Tek kişinin staj yaptığına ilişkin işletme yetkilisi ve meslek mensubu imzalı beyan. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir,
22- Stajın başlangıcında ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
23- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması,
24- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile teslim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan  yerlerde form doldurulmayacak),
25- Adayın stajının mutlaka ilgili staj aylarında     (Ocak, Mayıs, Eylül) başlatılması ve süresinde bitirilmesi gerekir,
26- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,
27-Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini kazandığına ilişkin belge,
28- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
29- Askerlik durum belgesi,
30- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve TESMER’e gönderilir.

sonraki sayfa >>>>>

<< SMMM Stajı >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama