muhasebe
muhasebe dersleri

KOOPERATİF İŞLEMLERİNİN MUHASEBESİ

REKLAM

BORÇ 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE ALACAK
20.000 10.000
10.000
20.000 20.000

BORÇ 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR ALACAK
10.000 10.000
10.000 10.000

BORÇ 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ALACAK
  250
  250

BORÇ 500 SERMAYE ALACAK
  20.000
  20.000

BORÇ 262 KUR. VE ÖRGÜT.GİDER ALACAK
250
 
250  

BORÇ 102 BANKALAR ALACAK
20.000  
20.000  
AKTİF HG KONUT YAPI KOOP. 01.01.2009 TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR ... 20.000
Bankalar 20.000

II. DURAN VARLIKLAR ... 250
Kuruluş ve örgüt. gider 250III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ... 250
Diğer çeşitli borçlar 250

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

V. ÖZ KAYNAKLAR ... 20.000
Sermaye 20.000


A.TOPLAM 20.250 P.TOPLAM 20.250

 

2.2. Ek Ödemelerin ve Aidatların Muhasebeleştirilmesi: Ortaklar, sermaye payları dışında, arsa, altyapı, inşaat vb. gibi ödemeleri genel kurul kararıyla yapabilir. Bu tür ödemeler taahhüt edildiğinde 131 Ortaklardan Alacaklar hesabının borcuna karşılık, 431 Ortaklara Borçlar (Özellikle inşaat kooperatiflerinde bu ödemeler karşılığında konut veya iş yeri verileceğinden ve inşaat 1 yıldan fazla süreceğinden bu hesaba kaydetmek uygun görülmüştür.) alacaklandırılır.

2.3. Ortaklığa Yeni Üye Alımının Muhasebeleştirilmesi: Ortaklığa yeni kabul edilen ortak, aynı kurucu ortaklar gibi ana sözleşmede taahhüt edilmesi gereken en az ortaklık payını almayı taahhüt etmelidir. Ayrıca ana sözleşmede yeni alınacak ortaklardan talep edilecek bir fark var ise bu fark ile birlikte o ana kadar diğer ortakların yaptıkları ödemeleri de yapması gerekir. Yeni ortak olan kişinin sermaye ve diğer ödemeleri yapmayı taahhüt etmesi durumunda yapılacak kayıt, yukarıda değinildiği gibi olacaktır. Buradaki tek fark, yeni ortaktan ana sözleşme gereği bir fark alınacaksa bu farkın hangi hesapta izleneceğidir. Böyle bir fark alınması durumunda, alınan fark 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesabının alacağında izlenecektir.

Örnek:
10.02.2009 günü H şahsı kooperatife ortak olarak alınıyor. Yeni ortak ana sözleşmede her ortağın en az 3.000 adet ortaklık payı almasının gerektiğini bildiren hükme göre 3.000 adet ortaklık payı almayı taahhüt ediyor. Yeni ortak, diğer ortakların o ana kadar ödemiş oldukları payların toplamı olan 1.600 TL’ yi ve ana sözleşmede belirtilen ve yeni ortak olacaklardan alınacak 1.500 TL’lik farkı ödemeyi taahhüt ediyor. Yeni ortak sermaye taahhüdünü ve ödemesi gereken diğer yükümlülükleri nakit olarak ödüyor.

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Kooperatifler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama