AYLIK ÜCRET BORDROSUNUN DÜZENLENMESİ VE MUHASEBE KAYITLARI

Örnek: İşletmenin 2012 mart ayında işçilerine ödediği brüt ücretler şöyledir; çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.

İşletme 05.04.2012 da işçilerine ücretlerini peşin ödemiştir. 15.04.2012 da muhtasar beyanname ile gelir vergisini ve damga vergisini vergi dairesine peşin ödemiştir. 20.04.2009 da aylık sigorta primleri bildirgesi ile işçi ve işveren primlerini SSK müdürlüğüne peşin ödemiştir.

Buna göre Mart ayının ücret bordrosunu düzenleyiniz ve bütün muhasebe kayıtlarını yapınız.

Çözümler ve cevaplar:

İşletmede çalışan işçilerin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyerek SSK işçi paylarını, gelir vergisini ve damga vergisini hesaplayalım:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


SSK işçi payı: Brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140
---------------------
SSK işçi payı toplamı = 350

İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10
--------------------
İşsizlik sigortası işçi payı toplamı = 25

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 - (210 + 15) = 1.275
1.000 - (140 + 10) = 850

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25
850 x 0.15 = 127,5
----------------------
Gelir vergisi toplamı = 318,75

Damga vergisi: Brüt ücret x %07,59:

1.500 x 0.00759 = 11,39
1.000 x 0.00759 = 7,59
---------------------
Damga vergisi toplamı = 18,98


  Brüt Ücret SSK İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi * Kesintiler Toplamı Net
Ücret
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 11,39 427,64 1.072,36
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 7,59 285,09 714,91
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 18,98 708,75 1.787,27

(*) Çalışanların ücret, maaş, ikramiye gibi gelirlerinden son üç yıldır binde 6,6 oranında kesilen damga vergisi, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 56 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile binde 7,59 olarak yeniden belirlendi.

İşveren paylarını hesaplayalım:

SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
2.500 x 0.20 = 500
---------------------
SSK işveren payı = 500


İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %2:

2.500 x 0.02 = 50
---------------------
İşsizlik sigortası işveren payı = 50


Hesaplanan net işçi ücretlerinin, vergilerin ve tüm kesintilerin tahakkukunu ve ödenmesinin muhasebe kayıtlarını yapalım:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.03.2012......................................

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 2.500
SSK işveren payı: 500
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.072,36
2.işçi: 714,91

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 18,98

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

Mart ayı ücret tahakkuku

 

3.050

 


1.787,27


337,73


925


2

....................................05.04.2012......................................

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.072,36
2.işçi: 714,91

100 Kasa Hesabı

İşçilerin mart ayı ücretinin peşin ödenmesi

 

1.787,27

 
1.787,27

3

....................................15.04.2012......................................

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 18,98

100 Kasa Hesabı

Gelir ve damga vergilerinin peşin ödenmesi

 

337,73

 

337,73

4

....................................20.04.2012......................................

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

100 Kasa Hesabı

Sigorta primlerinin peşin ödenmesi

 

925

 


925

 

* Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.

 

 Asgari geçim indirimli ücret bordrosu düzenlenme ve muhasebe kayıtları >>>>>

Aylık ücret bordrosu >>>>>

Otomatik ücret bordrosu düzenleme programı (Excel) >>>>>

<< Kurumsal başvurular >>
facebooktwitter+googleyoutube