muhasebe
muhasebe dersleri

AYLIK ÜCRET BORDROSUNUN DÜZENLENMESİ VE MUHASEBE KAYITLARI

Örnek: İşletmenin 2012 mart ayında işçilerine ödediği brüt ücretler şöyledir; çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.

İşletme 05.04.2012 da işçilerine ücretlerini peşin ödemiştir. 15.04.2012 da muhtasar beyanname ile gelir vergisini ve damga vergisini vergi dairesine peşin ödemiştir. 20.04.2009 da aylık sigorta primleri bildirgesi ile işçi ve işveren primlerini SSK müdürlüğüne peşin ödemiştir.

Buna göre Mart ayının ücret bordrosunu düzenleyiniz ve bütün muhasebe kayıtlarını yapınız.

REKLAM

Çözümler ve cevaplar:

İşletmede çalışan işçilerin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyerek SSK işçi paylarını, gelir vergisini ve damga vergisini hesaplayalım:

SSK işçi payı: Brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140
---------------------
SSK işçi payı toplamı = 350

İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10
--------------------
İşsizlik sigortası işçi payı toplamı = 25

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 - (210 + 15) = 1.275
1.000 - (140 + 10) = 850

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25
850 x 0.15 = 127,5
----------------------
Gelir vergisi toplamı = 318,75

Damga vergisi: Brüt ücret x %07,59:

1.500 x 0.00759 = 11,39
1.000 x 0.00759 = 7,59
---------------------
Damga vergisi toplamı = 18,98


  Brüt Ücret SSK İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi * Kesintiler Toplamı Net
Ücret
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 11,39 427,64 1.072,36
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 7,59 285,09 714,91
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 18,98 708,75 1.787,27

(*) Çalışanların ücret, maaş, ikramiye gibi gelirlerinden son üç yıldır binde 6,6 oranında kesilen damga vergisi, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 56 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile binde 7,59 olarak yeniden belirlendi.

İşveren paylarını hesaplayalım:

SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
2.500 x 0.20 = 500
---------------------
SSK işveren payı = 500


İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %2:

2.500 x 0.02 = 50
---------------------
İşsizlik sigortası işveren payı = 50


Hesaplanan net işçi ücretlerinin, vergilerin ve tüm kesintilerin tahakkukunu ve ödenmesinin muhasebe kayıtlarını yapalım:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.03.2012

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 2.500
SSK işveren payı: 500
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.072,36
2.işçi: 714,91

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 18,98

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

Mart ayı ücret tahakkuku

 

3.050

 


1.787,27


337,73


925


2

05.04.2012

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.072,36
2.işçi: 714,91

100 Kasa Hesabı

İşçilerin mart ayı ücretinin peşin ödenmesi

 

1.787,27

 
1.787,27

3

15.04.2012

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 18,98

100 Kasa Hesabı

Gelir ve damga vergilerinin peşin ödenmesi

 

337,73

 

337,73

4

20.04.2012

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

100 Kasa Hesabı

Sigorta primlerinin peşin ödenmesi

 

925

 


925

 

* Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.

 

Asgari geçim indirimli ücret bordrosu düzenlenme ve muhasebe kayıtları

Aylık ücret bordrosu

Otomatik ücret bordrosu düzenleme programı (Excel)

Kurumsal başvurular

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama