muhasebe
muhasebe dersleri

E-BİLDİRGE

1. E-bildirge: İşverenlerin, çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için oluşturulan elektronik bir portal olarak tanımlanır e bildirge. Yeni uygulama çerçevesinde işçi ve işverenlerin sigorta il/sigorta müdürlüklerine giderek yaptıkları işlemlerin büyük çoğunluğu, internet ortamında da yapılabilecektir.

2. E-Bildirge Verme Şartı: İş yerlerinde (3) ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi iş yeri işverenleri, 29.04.2005 tarihinden itibaren e-bildirge yoluyla bilgilerini göndermek zorundadır. İşveren, sigortalı sayısı (3) kişinin altına düştüğünde isterse e-bildirge vermeye devam edebilecek.

REKLAM

Sigortalı sayısı (3) ve Üzerine çıkarsa çıktığı aydan itibaren e-bildirge verme zorunluluğu olacağından, öncelikle iş yerinin işlem gördüğü sigorta il/sigorta müdürlüğüne başvurarak kullanıcı kodu ve şifresi alması gerekmektedir. Başvuru formları doldurulup işveren, işveren vekili veya yetkili kıldıkları kişilerce birlikte imzalandıktan sonra iş yerinin işlem gördüğü sigorta il/sigorta müdürlüğüne verilecektir.E-bildirge vermek zorunda olan işverenler, bu yükümlülüklerini yasal süre içinde yerine getirmemeleri halinde haklarında 506 sayılı Kanunun 140. maddesinin (c) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

3. İşveren e-bildirge İşlemleri: E-bildirge ile yapılabilecek işlemler şunlardır:
- Aylık prim ve hizmet belgesi işlemleri
- Sigortalı hesap fişleri işlemleri
- Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini
- "e-Borcu Yoktur", belgesi hazırlama
- 5458 yeniden yapılandırma ön hazırlık işlemleri
- Kullanıcı işlemleri
- İşveren borç görüntüleme/ödeme işlemleri
- T.C. kimlik nu’dan sigortalı sorgulama

Bu bölümde aylık prim ve hizmet belgesi işlemleri, sigortalı hesap fişleri işlemleri, sigortalı tekrar işe giriş bildirgesi, kullanıcı işlemleri, işveren borç görüntüleme/ödeme işlemleri ve T.C. kimlik numarasından sigortalı sorgulama bölümleri anlatılacaktır.

Sisteme Giriş: E-Bildirge uygulamasına giriş yapılabilmesi için SSK şubeleri aracılığı ile yapılan başvuru sonucunda, kullanıcılara sağlanmış olan kullanıcı kimlik ve şifrelerinin (Sistem şifresi ve iş yeri şifreleri) aşağıda görüldüğü şekilde www.ssk.gov.tr adresindeki e- bildirge uygulamasının giriş sayfasına girilmesi gerekmektedir.

ssk.gov.tr adresinde giriş sayfası:

e-bildirge


Kullanıcılara sağlanmış olan kullanıcı kimlik ve şifrelerinin altta görüldüğü şekilde ebildirge giriş sayfasına girilmesi gerekmektedir.

Kimlik ve şifre ile ana menüye ulaşılarak hangiişlemler yapılmak isteniyorsa işlemlere devam edilir.

e-bildirge


3.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenleme: Kanun gereği üç (Dahil) ve daha fazla sigortalı çalıştıran iş yerleri zorunlu olarak, daha az sigortalı çalıştıranlar ise isteklerine bağlı olarak internet üzerinden yasıl süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgesini vereceklerdir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ana menü gelir. Ana menüden aylık prim ve hizmet belgesi işlemlerine tıklanarak sonraki menüye gelinir.


sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

Kurumsal başvurular

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama