E-BİLDİRGE

Aylık prim ve hizmet belgesi giriş ana menüsünden bildirgenin belge türü ve kanun maddesi aşağıdaki ekran kullanılarak seçilir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama
Belge türü 9 ve 15 olan bildirgeler için prim türü seçim kutusu aktif hale geçer. Bu belge çeşitleri için fare kullanılarak en az bir prim türü seçilmelidir. Birden fazla seçim yapılmak isteniyorsa kontrol (Ctrl) tuşu basılı tutularak fare yardımı ile çoklu seçim yapılabilir.

e-bildirge


Belge türü seçimi ve gerekiyorsa kanun maddesi seçimi yapıldıktan sonra, bir önceki ay aynı belge çeşidi ve kanun için verilmiş olan bildirgeden verilerin otomatik olarak alınması isteniyorsa "Bir önceki döneme ait bilgileri yükle" bölümü tıklanmalıdır, aksi takdirde "Bildirge Giriş İşlemine Devam Etmek İçin Tıklayınız" tuşuna fare ile tıklayarak bildirge giriş ekranına geçilir.

Aylık prim ve hizmet belgesi sigortalı bilgileri giriş sayfasından veriler girilir.

e-bildirge


Bildirge Onaylama:
Onay ekranına dönem içinde girişi yapılmış bütün "Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri" işlem aşamasına göre renklendirilmiş olarak görüntülenir. Veri giriş işleminde hatalı veri girildiğinde aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi kırmızı renkli çerçeve içerisinde uyarı mesajı alınır. "Hizmet Belgesinde Düzeltme Yap" tuşuna tıklayarak veri giriş ekranına geri dönülüp hatalı bilgilerin düzeltilmesi gerekir. Kontrol ve Onay işlemi:

e-bildirge


Tahakkuk Fişi Görüntüle tuşuna tıklayarak girilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden oluşan tahakkuk fişi görüntülenir. Yine bu ekranda istenirse, tahakkuk fişinin altında bulunan çerçeve içerisinde “Belgemi Onaylıyorum” kutucuğu işaretlenip şifre kutusuna şifre girildikten sonra “Gönder” tuşuna tıklandığında, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi SSK kayıtlarına işlenir ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verme işlemi tamamlanmış olur.

Bu işlemden sonra e-bildirge ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına izin verilmez. Ana menüden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Onay Ekranına Geçmek İçin Tıklayınız Tuşuna tıklayarak verilmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri görüntülenebilir, istenirse yazıcıdan tahakkuk fişleri ve sigortalı listeleri alınabilir. Ekranın üst kısmında bulunan yazdır tuşuna tıklayarak tahakkuk fişi yazıcıdan alınabilir.

 

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa

<< Kurumsal başvurular >>
facebooktwitter+googleyoutube