711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı: 710 Direkt İlkmadde ve Malzeme Giderleri Hesabının borcuna gider çeşidi olarak kaydedilen giderler ile, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden hesaplanmış giderler, maliyet unsuru olarak bu hesaba kaydedilir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabının İşleyişi: 151 Yarı Mamüller Hesabının karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Dönem sonlarında 710 Direkt İlkmadde ve Malzeme Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

 

Örnek: Bir üretim işletmesi 10 Aralık 2009 tarihinde 5.000 TL lik hammadde peşin almıştır. 15 Aralık 2009 tarihinde 3.000 TL lik hammadeyi üretime göndermiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................10.12.2009......................................

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

100 Kasa Hesabı

Hammadde alımı

 

5.000

 5.000

2

....................................15.12.2009......................................

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesabı

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

Hammaddenin üretime gönderilmesi

 

3.000

 3.000

 

Hammadeler yarı mamüllere dönüştüğünde 151 Yarı Mamüllerin Hesabı, 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılır.

3

....................................31.12.2009......................................

151 Yarı Mamüllerin Hesabı

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı

Hammaddenin yarımamüle dönüşmesi

 

3.000

 3.000

 

BORÇ 711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI ALACAK
  3.000
   

 

Dönem sonlarında 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

4

....................................31.12.2009......................................

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesabı

Gider hesabının kapatılması

 

3.000

 3.000

 

BORÇ 711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI ALACAK
3.000 3.000
3.000 3.000

 

 

<<<<< 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı - 712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube