710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı: Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabı, üretilecek ürünle ilgili olan hammadde ve malzeme tüketimlerinin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabının İşleyişi: Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ambardan çekilen direkt maddeler bu hesabın borcuna, 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına alacak kaydedilir. Bu hesap üretim sonunda 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

 

Örnek: Bir üretim işletmesi 10 Aralık 2009 tarihinde 5.000 TL lik hammadde peşin almıştır. 15 Aralık 2009 tarihinde 3.000 TL lik hammadeyi üretime göndermiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................10.12.2009......................................

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

100 Kasa Hesabı

Hammadde alımı

 

5.000

 5.000

2

....................................15.12.2009......................................

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hs

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

Hammaddenin üretime gönderilmesi

 

3.000

 3.000

 

BORÇ 710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI ALACAK
3.000  
   

 

Hammadeler yarı mamüllere dönüştüğünde 151 Yarı Mamüllerin Hesabı, 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılır.

3

....................................31.12.2009......................................

151 Yarı Mamüllerin Hesabı

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Yansıtma Hs

Hammaddenin yarımamüle dönüşmesi

 

3.000

 3.000

 

Dönem sonlarında 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

4

....................................31.12.2009......................................

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Yansıtma Hs

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hs

Gider hesabının kapatılması

 

3.000

 3.000

 

BORÇ 710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI ALACAK
3.000 3.000
3.000 3.000

 

 

<<<<< 701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı - 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube