679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı: Diğer gelir hesap kalemleri dışında kalan duran varlık satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların yer aldığı hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabının İşleyişi: Böyle bir gelir ortaya çıktığında hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme kayıtlarında bulundurduğu 4.000 TL lik birikmiş amortismanı bulunan 10.000 TL lik demirbaşı 7.500 TL ye satıyor. KDV % 18 hariç.

1

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs

Demirbaşın satılması

 

8.850*
4.000

 

 


10.000
1.350*
1.500

* 7.500 x %18 = 1.350
*
7.500 + 1.350 = 8.850

BORÇ 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
  1.500
   Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

....................................31.12.2009......................................

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

1.500

 1.500


BORÇ 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
1.500 1.500
1.500 1.500

 

 

 

<<<<< 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı - 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube