muhasebe
muhasebe dersleri

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı: Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutulma nedenleriyle yansıtılamayan tutarların gösterildiği hesaptır.

REKLAM

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabının İşleyişi: Böyle bir gelir ortaya çıktığında hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.06.2009 tarihinde 2008 yılına ait bir aylık kira bedeli olan 2.000 TL nin eksik tahsil edildiği ve kayıtlara eksik olarak kaydedildiği anlaşılmıştır. Bu para kiracı tarafından peşin ödenmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.06.2009

100 Kasa Hesabı

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı

2008 yılı kira geliri

 

2.000

 

 

2.000


BORÇ 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI ALACAK
  2.000
   Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

2.000

 2.000


BORÇ 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI ALACAK
2.000 2.000
2.000 2.000

 

<<<<< 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı (-) - 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama