671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı: Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutulma nedenleriyle yansıtılamayan tutarların gösterildiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabının İşleyişi: Böyle bir gelir ortaya çıktığında hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.06.2009 tarihinde 2008 yılına ait bir aylık kira bedeli olan 2.000 TL nin eksik tahsil edildiği ve kayıtlara eksik olarak kaydedildiği anlaşılmıştır. Bu para kiracı tarafından peşin ödenmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.06.2009......................................

100 Kasa Hesabı

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı

2008 yılı kira geliri

 

2.000

 

 

2.000


BORÇ 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI ALACAK
  2.000
   Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

....................................31.12.2009......................................

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

2.000

 2.000


BORÇ 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI ALACAK
2.000 2.000
2.000 2.000

 

 

 

<<<<< 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı (-) - 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube