520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ HESABI

520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı: Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu hesapta izlenir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabının İşleyişi: Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın alacağına satış biçimine bağlı olarak ilgili hesabın borcuna kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda hesaba borç kaydedilir.

 
BORÇ 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: Bir Anonim Şirket sermayesinin 100.000 TL artırmaya karar vermiştir ve hisse senetlerini 130.000 TL ye banka aracılığıyla satmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.01.2009......................................

501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı

500 Sermaye Hesabı

Sermaye arttırma taahhüd kaydı

 

100.000

 

 

100.000

2

....................................01.01.2009......................................

102 Bankalar Hesabı

501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı
520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hs

Hisse senetlerinin satışı

 

130.000

 

 

100.000
30.000


BORÇ 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ HESABI ALACAK

 

 

30.000

 

  30.000

 

 

<<<<< 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı - 521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube