muhasebe
muhasebe dersleri

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)

501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı: İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca taahhüd edilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır. Hesabın kalanı ortakların sermayeye olan borçlarıdır.

REKLAM

501 Ödenmemiş Sermaye Hesabının İşleyişi: Taahhüd edilen sermaye tutarı 500 Sermaye Hesabı alacağına karşılık bu hesaba borç kaydedilir, ödenen tutarlar bu hesaba alacak olarak kaydedilir.

 
BORÇ 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek 1: HG Anonim Şirketi 5 kurucu ortak tarafından 01.01.2009 tarihinde ani biçimde kurulmuştur. Ana sözleşmeye göre şirket sermayesi 500.000 TL'dir. Ortakların sermaye payları eşittir.

Ortaklar, sermayenin tamamını ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Kurucu ortaklar sermaye taahhütlerini 10.01.2009 tarihinde şöyle ödemişlerdir: Kurucu ortaklardan ortak A 30.000 TL değerinde otomobil ve 70.000 TL değerinde demirbaş vermiştir. Kurucu ortaklardan ortak B 100.000 TL değerinde arsa vermiştir. Diğer kurucu ortaklar, ortak C, ortak D ve ortak E ise sermaye taahhütlerini nakit olarak ödemişlerdir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.01.2009

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

Kurucu ortakların sermaye taahhüd kaydı

 

500.000

 

 

 

 


500.000

2

10.01.2009

254 TAŞITLAR HS.
255 DEMİRBAŞLAR HS.

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 100.000

Ortak A nın sermaye payını ödeme kaydı

 

30.000
70.000

 

 


100 .000

3

10.01.2009

250 ARAZİ VE ARSALAR HS.

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak B 100.000

Ortak B nin sermaye payını ödeme kaydı

 

100.000

 

 


100 .000

4

10.01.2009

100 KASA HS.

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

Ortak C, D ve E nin sermaye payını ödeme kaydı

 

300.000

 

 

300 .000


BORÇ 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI ALACAK

100.000
100.000
300.000

 

500.000

 

500.000 500.000

 


Örnek 2: HG Anonim Şirketi, sermayesini 01.09.2008 tarihinde 100.000 TL artırmaya karar vermiş ve yasal formaliteleri tamamlamıştır. Şirket 5 ortaklı olup sermaye payları eşittir.

Ortaklar, sermaye taahhütlerinin 1/4’ünü hemen nakit olarak ödemişler, kalan sermaye taahhütlerini ise daha sonra ödeyeceklerdir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.09.2008

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

Sermaye arttırma taahhüd kaydı

 

100.000

 

 

 

 


100.000

2

01.09.2008

100 KASA HESABI

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 5.000
ortak B 5.000
ortak C 5.000
ortak D 5.000
ortak E 5.000

Ortakların sermaye paylarının 1/4 ünü ödeme kaydı

 

25.000

 

 

25.000


BORÇ 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI ALACAK

25.000

 

100.000

 

25.000 100.000

 

<<<<< 500 Sermaye Hesabı - 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama