481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

481 Gider Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte ödenmesi gelecek yıllarda yapılacak giderlerin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama481 Gider Tahakkukları Hesabının İşleyişi: Dönem sonunda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili gider ve zarar hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Hesapta bekleyen giderler, kısa vadeli duruma düştüğünde 381 Gider Tahakkukları Hesabı'na aktarılarak bu hesaba borç kaydedilir.

BORÇ 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 1 Kasım 2008 tarihinde 20 ay vadeli, yıllık %20 faizli 60.000 TL tutarında banka kredisi kullanıyor. Anaparayı ve kredi faizini vade sonunda ödüyor.


Cevap:

Faiz = A. n. t. / 100

( 60.000 x 20 x 16)
------------------------- = 16.000
( 100 x 12 )

20 aylık faiz: 16.000 TL olduğuna göre; aylık faiz tutarı: 16.000/20 = 800 TL dir.

Çalışılan Yıl (2008) Gelecek Yıl (2009) Gelecek Yıl (2010)
kasım aralık ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim kasım aralık ocak şubat mart nisan mayıs haziran
2 aylık: 1.600 12 aylık: 9.600 6 aylık: 4.800Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.10.2008......................................

100 Kasa Hesabı

300 Banka Kredileri Hesabı

Kredinin alınması

 

60.000

 

 

60.000

2

....................................01.10.2008......................................

780 Finansman Giderleri Hesabı

481 Gider Tahakkukları Hesabı

Faiz giderinin tahakkuku

 

1.600

 

 

1.600

2 aylık faiz gideri bu yıla ait olduğundan ilgili gider hesabına kaydedilirken, tutar gelecek yıllarda kapatılmak üzere 481 Gider Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

 

3

....................................31.12.2009......................................

780 Finansman Giderleri Hesabı

381 Gider Tahakkukları Hesabı

Fazi giderinin tahakkuku

 

9.600

 

 

9.600

12 aylık faiz gideri bu yıla ait olduğundan ilgili gider hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 381 Gider Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

 

4

....................................31.12.2009......................................

481 Gider Tahakkukları Hesabı

381 Gider Tahakkukları Hesabı

Fazi giderinin kısa vadeliye aktarılması

 

1.600

 

 

1.600

Daha önceki 2 aylık gider kısa vadeliye düştüğünden 381 Gider Tahakkukları Hesabı'na aktarılır.

 

5

....................................28.02.2010......................................

300 Banka Kredileri Hesabı
381 Gider Tahakkukları Hesabı
780 finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kira tutarının peşin tahsili

 

60.000
11.200
4.800

 

76.000

Kredi anaparası ve faizi vade süresi sonunda ödeniyor, 2010 yılına ait giderlerde ilgili gider hesabına yazılırken, 381 Gider Tahakkukları Hesabında yer alan tutarda kapatılıyor.


BORÇ 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
1.600
1.600
2.000 2.000

BORÇ 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
11.200
9.600
1.600
11.200 11.200

 

 

<<<<< 480 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı - 492 Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek KDV Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube