muhasebe
muhasebe dersleri

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı: Bu hesap, peşin tahsil edilen ve gelecek döneme ait olduğu için, çalışılan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken bir yıldan uzun vadeli gelirleri izlemek için kullanılır. Çünkü muhasebenin dönemsellik kavramı gereği yapılan gelirler kendi dönemlerine kaydedilirler.

REKLAM

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının İşleyişi: Gelecek döneme ait olduğu halde peşin olarak tahsil edilen bir yıldan uzun vadeli gelirler, ait oldukları döneme kadar bu hesaba alacak olarak kaydedilirler. Hesapta bekleyen gelirler, kısa vadeli duruma düştüğünde 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı'na aktarılarak bu hesaba borç kaydedilir.


BORÇ 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 1 Ekim 2008 tarihinde işletmeye ait olan binayı 1 yıllığına kiraya veriyor. 1 yıllık kira bedeli olarak 72.000 TL peşin olarak tahsil ediliyor. (KDV hariç tutulmuştur)

12 aylık kira: 72.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 72.000/12 = 6.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2008) Gelecek Yıl (2009)
10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09
3 aylık: 18.000 9 aylık: 54.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.10.2008

100 Kasa Hesabı

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

Peşin tahsil edilen kira bedeli

 

72.000

 

 

18.000
54.000


2008 yılındaki 3 aylık kira bedelini 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına, 2009 yılındaki 9 aylık kira bedelini gelecek yıla ait olduğu için 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına kaydediriz.

2

31.12.2008

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Kira bedelinin ilgili gelire aktarılması

 

18.000

 18.000

Çalışılan yıldaki kira tutarları dönem sonunda ilgili gelir hesabına aktarılır.


3

31.12.2008

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

Gelirlerin aktarılması

 

54.000

 54.000

Dönemin sonunda 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabında yer alan tutarlarda 1 yılın altına düşeceği için 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına aktarılır.


BORÇ 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI ALACAK
54.000
54.000
54.000 54.0001

30.09.2009

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Kira bedelinin ilgili gelire aktarılması

 

54.000

 54.000

2009 yılına ait kira tutarlarıda bitiş tarihi sonunda ilgili gelir hesabına aktarılır.

 

<<<<< 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı - 481 Gider Tahakkukları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama