437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı: Bilanço gününde, uzun vadeli diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı'na alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı'na aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   Örnek: İşletme 2008 yılının dönem sonunda ticari olmayan bir nedenle 50.000 TL tutarında senet almıştır. Senedin vadesi 10.02.2010 tarihli ve faiz oranı yıllık % 30 dur.

Faiz tutarı = A.n.t / 100 x 365

Faiz tutarı = (50.000 x 30 x 406*) / 36500

Faiz tutarı = 16.684,9

(* 365 gün 2008 yılı + 31 gün Ocak ayı + 10 gün şubat ayı = 406 gün)

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2008......................................

437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

647 Reeskont Fazi Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydı

 

16.684,9

 16.684,9

2

....................................01.01.2009......................................

657 Reeskont Fazi Giderleri Hesabı

437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

Reeskontun gider yazılması

 

16.684,9

 16.684,9


BORÇ 437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
16.684,9 16.684,9
   

 

 

 

<<<<< 436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı - 438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube