muhasebe
muhasebe dersleri

437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı: Bilanço gününde, uzun vadeli diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı'na alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı'na aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   Örnek: İşletme 2008 yılının dönem sonunda ticari olmayan bir nedenle 50.000 TL tutarında senet almıştır. Senedin vadesi 10.02.2010 tarihli ve faiz oranı yıllık % 30 dur.

Faiz tutarı = A.n.t / 100 x 365

Faiz tutarı = (50.000 x 30 x 406*) / 36500

Faiz tutarı = 16.684,9

(* 365 gün 2008 yılı + 31 gün Ocak ayı + 10 gün şubat ayı = 406 gün)

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2008

437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

647 Reeskont Fazi Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydı

 

16.684,9

 16.684,9

2

01.01.2009

657 Reeskont Fazi Giderleri Hesabı

437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

Reeskontun gider yazılması

 

16.684,9

 16.684,9


BORÇ 437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
16.684,9 16.684,9
   

 

<<<<< 436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı - 438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama